Projectes de Retorn social realitzats

En aquesta pàgina es podran visualitzar les accions i projectes sorgits a partir del retorn social de Sinèrgics, el coworking de Barò de Viver.