LABORAL: REsitua'T in YOUR LIFE

Tipus d'Anunci: Oferta
Categoria: Serveis
Preu: 150ƒ
Propietari: YARA ROÄS

LABORAL:  
-Sessions de Inserció Ocupacionals  , cada sessió 3 hores 150 flocs:  
Sessió 1  Descoberta de la motivació personals i  passions de la teva vida  
Sessió 2 Pla de Acció per assolir la missió de vida i objectius personals/professionals  
Sessió 3 Com entrar en el circuit què vull: CV, carta de motivació, role-playing, entrevista individual i grupal.