Formació per a la gestió de projectes socials

Tipus d'Anunci: Oferta
Categoria: Serveis
Preu: 200ƒ
Propietari: Sandra Torras López
De Coworkers o d'Entitat: D'entitat

Objectiu

 

Saber elaborar i presentar un projecte social

 

A qui està dirigit?

 

Coworkers /Entitats que necessiten explicar millor el que fan i poder obtenir finançament (subvencions)

 

 

Quins continguts podem treballar junts?

 

- Quins continguts ha de tenir un projecte social: índex i explicació de cada apartat

- Com cal redactar els objectius i els indicadors d’avaluació

- Planificació del projecte anual de serveis i activitats

- Avaluació, resultats i millora contínua

 

Preu establert de 200 flocs en base a 4 horas de dedicació. Les hores de dedicació es pactaran en funció de les necessitats acordades.