Formació en gestió de concursos o licitacions públiques

Tipus d'Anunci: Oferta
Categoria: Serveis
Preu: 200ƒ
Propietari: Sandra Torras López
De Coworkers o d'Entitat: De Coworker

Objectiu

 

Introduir-vos en el món de les licitacions i assolir els coneixements bàsics per fer una  licitació

 

A qui està dirigit?

 

Coworkers/ Empreses que volen conèixer com es fa una licitació pública

 

Quins continguts podem treballar junts?

 

Coneixement de la nova normativa general de contractació pública i de la específica que afecta al sector de l’empresa.

 

Coneixement dels diferents tipus de documentació que es demana en una licitació i com fer-los d’una manera correcte.

 

Planificació de la feina per a presentar una licitació: comercialització, elaboració materials i projecte, previsió pressupost, presentació i seguiment. 


Preu establert de 200 flocs en base a 4 horas de dedicació. Les hores de dedicació es pactaran en funció de les necessitats acordades.