Sessió de mediació familiar o comunitària.

Tipus d'Anunci: Oferta
Categoria: Serveis
Preu: 200ƒ
Propietari: Mariona Garriga de Ahumada
De Coworkers o d'Entitat: De Coworker

 
Mediació familiar o comunitària.

Sessió de mediació familiar o comunitaria per a aquells veïns o veïnes del barri o districte de Sant Andreu que tinguin conflictes en aquest àmbits i vulguin provar de gestionar o resoldre el mateix sense la necessitat de recórrer a la via judicial. 

La mediació és una via alternativa al judici per a la resolució de conflictes en la qual són les mateixes parts en conflicte les que arriben a un acord ajudades per una tercera persona mediadora. Aquesta tercera persona  procura la comunicació entre les parts, sense decidir, aconsella o jutjar. Per tant el requisit fonamental per voler mediar és la voluntarietat de totes les parts.