FONAMENTS EMPRESARIALS

Tipus d'Anunci: Oferta
Categoria: Serveis
Preu: 50ƒ
Propietari: TMGESTIO SCCL
De Coworkers o d'Entitat: De Coworker

CURS PRÀCTIC DE FONAMENTS EMPRESARIALS PER A EMPRENDEDORS/ENTITATS

OBJECTIU: Tenir una base sòlida dels principals coneixements empresarials per a emprenedors. 
Saber i aplicar els principals conceptes comptables i financers per a no comptables ni financers.

* Principals aspectes de comptabilitat i finances. 
* Que es i com s'ha d'interpretar el compte de resultats i el balanç.
* Calcul de costos
* Análisi marginal dels nostres productes/serveis.
* Elaboració de pressupostos i control de desviacions
* Gestió de tresoreria
* Fiscalitat de l'autònom i la pyme.
* Com elaborar la previsió de vendes.


PUBLIC OBJECTIU: Entitats i Coworkers.

PREU a convenir segons les necessitats de l'usuari.